Aan- en Afvoer

puin

 • Zand
 • Grond
 • Puin
 • hout
 • groenafval

Bestrating

bestrating

 • Schoolpleinen
 • wegen en machinaal
 • stelconplaten
 • plaatsen

Graafwerkzaamheden

graafwerk

 • Fundering
 • kelders
 • sloten
 • baggeren
 • dijken ophogen

Aanleg van tuinen en onderhoud

tuin

 • uitgraven van vijver of terras
 • straatwerk
 • vlonders

Sloopwerkzaamheden

tuin

 • Sloop van huizen en gebouwen

Rioleringswerkzaamheden

tuin

 • Graven
 • Aansluiten en verdichten

Hardhout

tuin

 • Beschoeing en duikers bouwen

Zaagwerk

tuin

 • Bomen rooien / snoeien
 • Versnipperen
 • Wortels wegvrezen


The students must compose non Plagiarized academic essays, as plagiarism is considered an academic offence and the consequences can be harsh. Fortunately, there are many methods of avoiding plagiarism while still write quality essays. Learn how to stay clear of plagiarism, essay writing services and provide tips for properly using sources. This article should help you to succeed in your academic pursuits.